Utställningar
Handtextning, Junibacken
Handtextning, Nationalmuseum
Målning, textnig av minnestavla, Karlbergs slott

Kalligrafi, Handtextning och Dekorativt måleri

-Allt från handskrivna diplom och kuvert till handmålade skyltar och väggmålningar.