Doppresenter
Doppresent, handtextat namn
Handtextad dopptavla
Handtextat namn på doppresent
Handtextat namn på doppresent

Kalligrafi, Handtextning och Dekorativt måleri

-Allt från handskrivna diplom och kuvert till handmålade skyltar och väggmålningar.


Personliga doppresenter, jag gör doptavlor och textar på möbler och leksaker.