Stora texter
Uppmålning av stor text
Ekensdal
Uppmålning av designnprogram, Nacka forum
Uppmålning av siffror i trapphus

Kalligrafi, Handtextning och Dekorativt måleri

-Allt från handskrivna diplom och kuvert till handmålade skyltar och väggmålningar.