PRIVATA MILJÖER

Design och uppmålning, Barnkulans lekland, Nacka

Design och uppmålning av motiv på trägolv.

Design och uppmålning av fondvägg i privatbostad.


Design och uppmålning av fondvägg i barnrum.